Loonwerkzaamheden

Klik op de foto voor meer info

Bietenrooien

Bieten rooien

Met de Holmer T4-30

Deze machine heeft alle technieken in zich om bieten optimaal te kunnen rooien.

Om de biet zo goed mogelijk te koppen, bestaat de mogelijkheid om met kopmessen of poetsers of zelfs beide tegelijk te werken.

Het rollenbed is in toerental instelbaar net als de rooizonnen om de bieten zo min mogelijk te beschadigen bij het reinigen.

Om de bodem te ontzien staat de Holmer op Michelin Cerex banden die op een aanzienlijk lagere spanning staan dan normale banden.

Kalk strooien

Een belangrijk voorwaarde om tot goede opbrengsten te komen is een juiste zuurgraad van de bodem, dus een goede kalkvoorziening.

Een te lage pH kan namelijk, zo blijkt uit meerjarige proeven van PPO, leiden tot een opbrengstderving tot 20%. Toch blijkt uit onderzoek van het BLGGAgroXpertus dat bij de genomen grondmonsters in de provincies Brabant en Limburg op maar liefst 75 % van deze percelen de pH te laag is. Bij een lage pH kan er te weinig stikstof uit de mest worden opgenomen.

pH meten van grondmonster

We hebben een officiele pH meter om de pH van uw grasland- of bouwlandpercelen te bepalen. De kosten om een grondmonster te laten meten bedraagt €10,-. Mocht blijken dat u kalk nodig heeft en wij voor u de bekalking mogen uitvoeren, dan is het meten van de pH gratis.

Dolokal

Dolokal bevat geen stikstof of fosfaat en is dus vrij voor de mestboekhouding. Het is een droge, fijne kalk die snel in de grond word opgenomen en werkt sneller dan vochtige kalk.

Dolokal bevat 54% zbw ( zuurbindende waarde).

Verdelen van de kalk doen we met pijpen die net boven de grond uitlopen. Het is een 100% egale verdeling tot in de hoeken. Het beste is om de kalk licht in te werken.

Wilt u meer info, bel of mail ons dan gerust!

Spitten met woeler

Het spitten in combinatie met een voorzetwoeler

Het spitten van de grond als zaaibed bereiding voor uw teelt geeft meerdere voordelen zoals:

· Een egaal en vast zaaibed zonder sporen en minder diepe insporing bij zaaien en spuiten. De grond behoud zijn draagkracht!

· Goede verdeling van mest, kalk en organische resten wat ook de waterhuishouding ten goede komt en gunstig werkt bij stuifgevoelige gronden.

· Minder koude grond bovenin, dit is gunstig voor snelle kieming en gelijkmatige opkomst van de teelt.

· Goede capillaire werking door het vast aandrukken.

· Geen ploegvoor langs de kant op het kopeind of in de geer.

Tijdens het spitten bestaat de mogelijkheid om direct gerst erbij in te werken op stuifgevoelige grond.

Wilt u meer info, bel of mail ons dan gerust!

Woelen en zaaien in 1 gang

Woelen gecombineerd met zaaien. Voor het zaaien van groenbemester en graan. Soms is alleen het losmaken van de grond voldoende om in te zaaien. De grond wordt aangedrukt door een rol met ringen waar vervolgens het schijfkouter precies achter loopt. Zo wordt er toch in vaste bodem gezaaid.

Spitten en zaaien in 1 gang

Tevens combineren wij het spitten met het zaaien van graan, erwten en groenbemester enz. in één werkgang. Dit heeft de voordelen van het spitten en geeft ons de mogelijkheid dit samen met het zaaien voor een gunstig tarief aan te bieden.

Wilt u meer info, bel of mail ons dan gerust!

Bieten zaaien

Bieten zaaien met een GPS-gestuurde 12-rijer zaaimachine. Uiteraard staat de trekker op de speciale zaaibanden.