Unieke Zaaiband

Naar idee van Jos van Kempen, gemaakt door OBO banden.— De nieuwe zaaiband 2018

Unieke zaaiband uit Vierlingsbeek:

Onze visie op het telen van suikerbieten is dat het optimaal moet zijn vanaf het begin. Dit begint uiteraard bij het zaaibed. Wij zien spitten als een ideale zaaibedbereiding. Op percelen waar op een andere manier het land klaar is gelegd, hebben we de ervaring dat de grond erg los is en diepe rijsporen ontstaan bij het zaaien van de bieten. In combinatie met de hoge stand van de nieuwe bietenrassen leidt dit tot verlies bij het rooien. De bieten naast de rijsporen groeien vaak dichter naar elkaar toe waardoor deze biet bij het ontbladeren en koppen snel omvalt en in het spoor verdwijnt.

Hieruit is het idee van de nieuwe band ontstaan. We wilden geen diepe sporen meer om hiermee verlies in groei en bij het rooien te voorkomen. Afgelopen voorjaar zijn we met deze band gaan zaaien en hebben daar goede ervaringen mee opgedaan. We geloven dat deze band een echte verbetering is voor de teelt. Uiteraard niet alleen voor bieten.

Voor komend voorjaar gaan we nog een verbetering doorvoeren aan de band. Er zijn verschillende mogelijkheden en voor informatie kunt u ons mailen of bellen.